Imprimare

ACCES LA EDUCAȚIE – ACCES LA VIITOR - POCU/74/6/18/105046

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Rezultate implementare proiect "Acces la educatie - acces la viitor” POCU/74/6/18/105046


Pana la data de 31.12.2018, in cadrul activitatilor implementate in cadrul proiectului, au fost atinse urmatoarele rezultate:

Implementarea proiectului a inceput la data de 8.05.2018.

Pana la data de 1.10.2018 cand au inceput activitati aferente A3 – Acces la educatie (Gradinita preietenoasa, Scoala dupa scoala, A Doua Sansa, Cititul face bine), s-au desfasurat activitati de informare si publicitate, selectie si validare grup tinta (SDS, ADS, prescolari, parinti), sau elaborat ghiduri si metodologii de desfasurare a activitatilor de consiliere, achizitii.

Principalele rezultate atinse pana la data de 31.12.2018, structurate pe activitati sunt urmatoarele:

A1 - Centrele de informare, consiliere si orientare:

A1.1 - Selectia, implicarea si gestionarea grupului tinta:

A1.2 - Consilierea si orientarea elevilor:

A1.4 - Consilierea si orientarea parentala:

A2 - Capacitate Institutionala - Consiliile Comunitatre:

 

A2.4 - Grup de Lucru –Desegregare:

 

A3 – Acces la educatie:

 

A3.1 - Gradinita prietenoasa:

 

A3.2 - Scoala dupa Scoala:

 

A3.3 - Activitati extra curriculare - Cititul Face Bine:

 

A4 - Organizarea şi desfăşurarea programului “A doua şansă”:

 

A4.1 - Elaborarea documentatie ADS:

A4.2 - Predarea cursurilor:

 A5 - Informare si publicitate:

 A6 - Managementul proiectului:

 Expert comunicare si PR: Ion Gabriel                                                                                                                                                                                                                22.01.2019